เมื่อโลกสมัยใหม่ต้องการความสะดวกรวดเร็ว การรับรู้ข้อมูลจริงทันทีและสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของระบบทันต่อเหตุการณ์จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง แต่การทำงานผ่าน Smartphone เพื่อเข้าถึงระบบ SCADA จะปลอดภัยหรือไม่

-SCADA-.jpg

การใช้งานผ่าน Smartphone เป็นอีกฟีเจอร์หนึ่งของ GENESIS64 ที่ผู้ใช้สามารถเพิ่มเป็นอ็อปชั่นได้โดยสามารถกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยได้เอง

ความสามารถด้านความปลอดภัยที่เห็นได้ชัด

กำหนดนโยบายการใช้งานได้เองว่าใครหรือกลุ่มผู้ใช้ใดหรือบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้ Login จะมีสิทธิ์ทำอะไรหรือทำอะไรไม่ได้ กำหนดรูปแบบการ Login เช่นอายุของ Password เข้าถึงหน้าใด หรือไฟล์ใดได้หรือไม่ได้อย่างไร Read Only หรือ Read/Write ฯลฯ

กำหนดช่วง IP ของผู้ที่จะเข้าใช้งานได้ว่ามีช่วงใดบ้างจะมีหลายๆช่วงก็ได้ จะได้แน่ใจว่าเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรณ์เท่านั้นเช่นจากสาขาหนึ่ง Access เข้าใช้งานมายังสาขาย่อยเป็นต้น สามารถกำหนดเงือ่นไขปลีกย่อยได้ว่า IP ช่วงใดมีสิทธิ์ Read/Write อะไรได้เป็นต้น

กำหนดให้มีการจองไลเซนส์ได้ เช่นขณะนั้นมีผู้ใช้งานครบจำนวนไลเซนส์ที่มีแล้ว แต่เมื่อมี User ที่เราจองไลเซนส์ไว้ Login เข้าใช้งานก็จะเอาไลเซนส์มาจากผู้ใช้ที่ไม่ได้จองมาให้คนที่จองตามแต่ลำดับ

ใช้ User จาก Active Directory ได้ หรือจะกำหนด User ขึ้นใหม่ไม่เกี่ยวข้อง​กับ Active Directory ก็ได้

User สามารถอยู่ใน Group หลาย Group ได้ แต่ละ Group มี Group ย่อยได้ และมีนโยบายความปลอดภัยของตัวเองได้

กำหนดช่วงเวลาของ User/Group ได้ว่าเข้าใช้งานช่วงไหนได้บ้าง
Admin สามารถ Lock/Unlock User ได้

Login ผิดกี่ครั้งให้ล็อก User ไว้จนกว่า Admin จะมาปลดล็อกหรือเลือกว่าจะให้ยกเลิก User ไว้นานเท่าใดแล้วจึงสามารถ Login ได้อีกครั้ง เป็นต้น

ผู้ใช้ทั่วไปทำอะไรได้/ไม่ได้ เช่นเข้าหน้าไหนได้บ้าง ห้ามเข้าหน้าไหน สามารถระบุเงื่อนไขปลีกย่อยเช่นหน้าที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า…เข้าได้หรือไม่ได้ สั่งการอะไรได้ ปิดหน้าแสดงผลหรือเมนูไหนได้ ใช้ Ctrl+Alt+Del ได้หรือไม่ ฯลฯ และทำเช่นนี้กับ User/Group ที่เราระบุได้ ทำให้เราออกแบบระบบ Security ได้ยืดหยุ่นมีประสิทธิภาพ

ระบบ Security เชื่อมโยงกับระบบแจ้งเตือน สามารถแสดง Activity ของ User ได้เช่น มีการ Login ที่ไหนเมื่อไหร่ มีการสั่งการอะไร ฯลฯ โดยสามารถ Filter ดูย้อนหลังได้ ทั้งนี้ยังมีฟีเจอร์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยอีกมากมายที่ช่วยให้การทำงานผ่าน Smartphone มีความปลอดภัย

ระบบ SCADA อย่าง GENESIS64 มีระบบความปลอดภัยที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานและองค์กรชั้นนำดังที่ทราบว่ามีการใช้งานอย่างแพร่หลาย (ดู Case Study https://iconics.com/Resources/Success-Stories )

เอกสารแสดงฟีเจอร์ด้านความปลอดภัยของซอฟต์แวร์จาก ICONICS โดยสังเขป https://automation-class-factory.com/media/Presentation/highly_secure_hmi_scada_and_automation_systems_893572.pdf?fbclid=IwAR06yL-CVNg6p9BZjXO9Y_7XkXw1Tgau6F-1p9JdjUw7FluYV59KMcrtQYI

สนใจสอบถามรายละเอียดหรือต้องการสอบถามข้อมูลระบบ SCADA ระบบควบคุมอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม,สินค้า,อุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุมทางไฟฟ้า
โทร 02-793-8787 (Auto)
Line ID @EDAgroups
www.edagroups.com
www.eda.co.th