GENESIS64 10.96 Critical Fix Rollup 1 ไฟล์อัพเดทเพื่อปรับปรุงการทำงานของGENESIS64 SCADA V10.96

ICONICS เปิดให้ดาวน์โหลดไฟล์อัพเดทเพื่อปรับปรุงการทำงานของ GENESIS64, IoTWorX และ Hyper Historian เวอร์ชั่น 10.96

Update.jpg

โดยมีรายละเอียดการปรับปรุงตามเอกสารดังนี้

เอกสารRelease Noteรายละเอียด Critical Fix Rollup 1
https://docs.iconics.com/V10.96/Release-Docs/ICONICS-Suite-Release-Notes-1096-Rollup1.pdf

ทั้งนี้ ICONICS แจ้งว่าควรติดตั้ง Critical Fix Rollup 1 เมื่อพบปัญหาตามที่แสดงในเอกสาร Release Note ข้างต้น หรือเมื่อต้องการปรับปรุงเสถียรภาพของ GENESIS64 10.96 เท่านั้น ไม่จำเป็นต้องติดตั้งโดยทันที

ดาวน์โหลด Critical Fix Rollup 1 สำหรับ GENESIS64 10.96

EDA International Ltd.และ ICONICS ล้วนทำงานอย่างเต็มที่เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นอย่างสูงสุดตลอดมา หากมีข้อสงสัยโปรดสอบถาม Technical Support

------------------------------------------------------------
สนใจสอบถามรายละเอียดหรือต้องการสอบถามข้อมูลระบบ SCADA ระบบควบคุมอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม,สินค้า,อุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุมทางไฟฟ้า
โทร 02-793-8787 (Auto)
Line ID @EDAgroups
www.edagroups.com
www.eda.co.th