การจัดการผลิตจากแหล่งต่างๆ ที่เป็นระบบ Standalone ไม่ว่าจะเป็นทั้งในประเทศไทยหรือต่างประเทศก็ตาม สามารถตรวจสอบและดูแลข้อมูลของโรงงาน โรงพยาบาล กระบวนการผลิต การประกอบรถยนต์ หรืออื่นๆได้อย่างเป็น Realtime


SmartPin-Technology.jpg