รู้จัก GENESIS64 SCADA ทำอะไรได้บ้าง


 

What's new - ICONICS 10.96
https://docs.iconics.com/V10.96/Release-Docs/ICONICS-Suite-Whats-New-1096.pdf

ICONICS - Gold Microsoft partner
six-time Partner of The Year Winner