ตัวอย่าง PLC/Controller รุ่นต่าง ๆ ที่ติดต่อ GENESIS SCADAได้เลยไม่ต้องซื้อ OPC Server เพิ่ม

Template-Facebook-2019.jpg

GENESIS32 และ GENESIS64 จะมี Modbus OPC ทั้งแบบ TCP และ RTU มาให้รวมทั้ง SNMP Protocol ทำให้สามารถติดต่อกับ PLC/Controller ต่าง ๆ ที่มี Modbus RTU, Modbus ASCII, Modbus TCP, SNMP ดังต่อไปนี้ได้ (ส่วนรุ่นอื่นๆที่ไม่ใช่Modbusก็สามารถติดต่อได้ผ่านOPC Serverที่สนับสนุนเช่น Kepware, Matrikon, ฯลฯ)

รายละเอียด PLC/Controlller รุ่นต่างๆ
https://yes5.wordpress.com/2015/06/17/ตัวอย่างplccontrollerรุ่นต่าง-ๆ-ที่

สำหรับท่านที่สนใจทดลองใช้งาน(DEMO ทดลองฟรี 30 วัน)
Version Genesis32
- http://www.scadaclub.com/web/index.php?option=com_content&task=view&id=924&Itemid=46#DL
- VDO สอนการใช้งาน https://www.youtube.com/playlist?list=PLIEguQuaqzcfklzvd1R8RW7DnnhQQvqRt


สนใจสอบถามรายละเอียดหรือต้องการสอบถามข้อมูลระบบ SCADA ระบบควบคุมอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม,สินค้า,อุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุมทางไฟฟ้า 
โทร 02-793-8787 (Auto) 
Line ID @EDAgroups 
www.edagroups.com 
www.eda.co.th