ICONICS Big Data โซลูชั่นแห่งอนาคต

ตัวอย่างการสร้างรายงานจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันหลายตารางด้วย ReportWorX


สร้างรายงานจากฐานข้อมูลแบบInner Joinจากข้อมูลหลายตารางที่เกี่ยวข้องกัน เปิดผ่านเว็บ

หัวข้ออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
สอน ReportWorX

สร้างรายงานจาก Kepware Historian ด้วย ReportWorX
-------------------------------------------------------------------
EDA พร้อมเคียงข้างสนับสนุนองค์กรของท่านสู่ความสำเร็จในยุค IIoT โครงการ SCADA / IoT / OEE / KPI / MES และพัฒนาศักยภาพให้แข็งแกร่งอย่างยั่งยืนรับความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

ด้วยบริการ ADVISOR &CONSULTANT ลดภาระค่าใช้จ่ายบุคลากร

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร 02-793-8787 (Auto)
Email : project@eda.co.th
Line ID @EDAgroups
www.edagroups.com
www.eda.co.th