ตัวอย่าง การนำระบบ SCADA ไปใช้งาน

The Pentagon : Washington, D.C.


-6.5 Million sq. ft. Building, 5 Million Data Points
-3D Graphical Representations
-Effective Management
-Real-time Alarming
-Remote Monitoring and Control
-Integrates Disparate Systems

pantagon1.jpg

pantagon2.jpg

pantagon3.jpg


pantagon4.jpg

ในแต่ละวันจะมีการเปลี่ยนอะไหล่ของอุปกรณ์ในอาคารเป็นจำนวนมาก ยกตัวอย่างเช่น ในระบบแสงสว่าง SCADA สามารถแสดงผลให้ทราบว่าโคมแสงสว่าง ณ จุดใดมีการขัดข้อง ทำให้ช่างไฟฟ้าสามารถเปลี่ยนหลอดไฟได้โดยไม่ต้องมีการแจ้งซ่อมวันละกว่า 1,000 หลอด เป็นต้น

ระบบควบคุมของเพนตากอนมีขนาดใหญ่มาก ระบบถูกควบคุมด้วย Controller หลากหลายยี่ห้อและมีความซับซ้อน ทั้งที่ทันสมัยและใช้เทคโนโลยีเดิม โปรเจ็ค SCADA ของ GENEESIS32 ถูกนำมาใช้งานเพื่อรวมระบบควบคุมต่าง ๆ ให้สามารถตรวจสอบและควบคุมแบบศูนย์กลางได้

รายละเอียดโครงการ The Pentagon
http://edacloud.dyndns.org/download/icoss/ss-bc-pentagon.pdf

----------------------------------------------------------------
EDA พร้อมเคียงข้างสนับสนุนองค์กรของท่านสู่ความสำเร็จในยุค IIoT โครงการ SCADA / IoT / OEE / KPI / MES และพัฒนาศักยภาพให้แข็งแกร่งอย่างยั่งยืนรับความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

ด้วยบริการ ADVISOR &CONSULTANT ลดภาระค่าใช้จ่ายบุคลากร

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร 02-793-8787 (Auto)
Email : project@eda.co.th
Line ID @EDAgroups
www.edagroups.com
www.eda.co.th