แปลงความถี่เป็นสัญญาณ V/mA/Relay หรือแยกสัญญาณต่อ SCADA ทำอย่างไร

4255.jpg

ยกตัวอย่างเช่น
ต้องการรับสัญญาญความถี่ (0 – 100kHz) แล้วส่งออกเป็น 4-20mA, 0-5V ฯลฯ ก็สามารถใช้ PR 4225 รับสัญญาณความถี่ดังกล่าวได้ และยังสามารถแยกสัญญาณออกเป็น 2 ทางเพื่อนำเข้าระบบใหม่เช่นนำเข้าความถี่เดิม แล้วแยก Output1 ออกเป็นสัญญาณความถี่เพื่อเข้าระบบเดิม และ Output2 เป็น mA, V เข้าระบบใหม่เป็นต้น (รุ่น 4225C)

นอกจากนี้ยังสามารถต่อเข้า PLC หรือ SCADA ผ่านModbus RTU (ใช้ PR4501 ต่อเพิ่ม)

ข้อมูลรุ่น 4225 เพิ่มเติม
https://www.prelectronics.com/products/multifunctional/4200/universal-f-i-f-f-converter-4225/

สนใจสอบถามรายละเอียดหรือต้องการสอบถามข้อมูลระบบ SCADA ระบบควบคุมอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม,สินค้า,อุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุมทางไฟฟ้า
โทร 02-793-8787 (Auto)
Line ID @EDAgroups
www.edagroups.com
www.eda.co.th