ภาพบรรยากาศ​การเปิดหลักสูตร​การอบรม iRobot รุ่นที่ 4

แบบนิวนอมอล​ผ่านการออนไลน์ ณ สภาอุตสาหกรรม​แห่งประเทศไทยผ่านทาง official facebook ของสถาบัน ICTI

195536822_5815773425114498_8127778102689207247_n.jpg

14284345013539.jpg

14284345155898.jpg

14284344972894.jpg

โดยการกล่าวต้อนรับและเปิดหลักสูตรโดยคุณไพฑูรย์ ศิริฉัตรชัยกุล กรรมการและเลขานุการสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม​(ผู้อำนวยการหลักสูตร)

กรณีศึกษา การรับมืออุปสรรคจากการทำ "Digital Transformation by Tech Startup" โดยคุณ ธัญทัต อังศุพิสิฐ CEO and Co-Founder บริษัท Technical Company Limited

และการเสวนา "การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยหุ่นยนต์ จะช่วยภาคอุตสาหกรรมได้อย่างไร"

ผู้เข้าร่วมเสวนา
1.คุณไพบูลย์​ ลิ้มปิติพาณิชย์ ผู้อำนวยการ EEC Automation park และหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยบูรพา
2.คุณวรุตม์ รวยสว่างบุญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครปริซิชั่น จำกัด และ ศิษย์เก่าหลักสูตร iRobot รุ่นที่ 3
3.คุณศิริชัย พนาพงศ์ไพศาล กรรมการผู้จัดการบริษัท อีดีเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โค้ชและวิทยากรในหลักสูตร
MODERATOR : ดร.ก่อศักดิ์ อาชวากร ที่ปรึกษาด้านการวางแผนกลยุทธ์ด้าน Digital Transformation

สามารถรับชมการถ่ายทอดสดย้อนหลังได้ที่
Facebook สถาบัน ICTI
ทางบริษัท​ขอขอบคุณ​สถาบัน ICTI มา ณ ทีนี้ด้วยค่ะ